BİYOFİZİK ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler

Genel tanımı ile biyofizik, fiziksel ilke ve yöntemlerin biyolojik sistemlere uygulandığı bir bilim dalıdır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, araştırmaların molekülsel düzeye kaymasına yol açmıştır. Molekülsel biyofizik, biyomolekülleri yaşamsal süreç ve işlevleri molekül düzeyinde incelemektedir. Anabilim Dalımız temel yapılanmasını molekülsel biyofizik alanında yapmıştır.


Amaçlar

Evrensel bilim insanı adayı niteliklerini taşıyan, uluslararası düzeyde bilimsel yeterlilik ve yetkinliğe sahip biyofizik uzmanı ve gerek üniversite ve gerekse de sanayide çalışabilecek araştırma elemanı yetiştirmek. Öğrencilerin, sağlık bilimleri alanında temel kavram ve yöntemler konusunda bilgili, biyolojik/fizyolojik sistemlerdeki normal işlev ve bozuklukların tıbbi tanısı için uygulanan biyofiziksel yaklaşımlar hakkında genel bilgi sahibi olmaları.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. EROL ÖMER ATALAY+90 258 296 2487 eatalay@pau.edu.tr
© 2021 PAU