TEKSTİL ARKEOLOJİSİ (DİSİPLİNLERARASI) ANA BİLİM DALI

Genel Bilgiler

Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü Tekstil Arkeolojisi Anabilim Dalı, Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu’nun 02.08.2023 tarihli kararıyla açılan, Türkiye’nin ilk Arkeoloji Enstitüsü’ne bağlı bir disiplinlerarası tezli yüksek lisans programıdır. Program arkeoloji, sanat tarihi, güzel sanatlar, kültür varlıklarını koruma ve onarım, müzecilik, arkeometri gibi farklı alanlarında lisans eğitimini tamamlamış tüm öğrencilere açıktır. Eğitim ve öğretim prensiplerimizi; arkeoloji, tekstil araştırmaları, sanat tarihi, tarih, terminoloji, restorasyon, müzecilik, koruma, restorasyon, fen ve doğa bilimlerini kapsayan çok disiplinli bir sisteme bağlı öğretim üyelerimizin ortaklaşa belirlediği yapımız şekillendirmektedir.


Amaçlar

Tekstil Arkeoloji Anabilim Dalı, tekstil tarihi ve arkeolojisine odaklanmıştır. Bu kapsamda bünyesinde bulunan öğrencilerin gerçekleştireceği antik çağa ait tekstil araştırmalarını teşvik eder, genişletilmesine ve pekiştirilmesine destek olur, modern çağın gereksinimleri doğrultusunda yeni üretimlere ışık tutar, sorgulatır ve ilham verir. Disiplinlerarası Tekstil Arkeolojisi Ana Bilim Dalı, genellikle farklı bölümler ve akademik alanlar içinde izole kalan tekstille ilgili her türlü bilimsel araştırmayı ve sonuçlarını daha büyük bir resimde birleştirerek entegre sonuçlar üretmeyi hedeflemektedir. Antik Tekstiller konusunda bilimsel inceleme ve araştırma yapma; yöntem geliştirme ve belirleme, uygulama yapma ve uygulama sonuçlarını değerlendirme becerisine sahip, teknik bilgi ve becerileri gelişmiş, ülkemizde ve dünyadaki tekstille ilgili etkinlikleri kuramsal ve teknik açılardan izleyip yorumlayabilen ülke gereksinimlerine katkı sağlayacak Antik çağ tekstilleri konusunda uzman yetiştirmeyi amaçlar. Günümüzde ve gelecekteki tekstil araştırmaları ulusal ve uluslararası profili oluşturmak, yeni araştırma alanlarında bilimsel programlar yürüterek, bilim insanlarına araştırmalarına antik tekstil alanını dahil etmeleri için ilham vererek yeni sonuçlar elde etmek ve bunların görünürlüğünü artırarak sayılarının çoğalmasını sağlamak öncelikli hedefleri arasındadır.


Programlar
2373 TEKSTİL ARKEOLOJİSİ

İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. BAHADIR DUMAN  bduman@pau.edu.tr