ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

PAÜ Kınıklı Yerleşkesi Mühendislik Fakülteside yerleşik olan EEMB, ÖSS sayısal puanına göre öğrenci almakta olup, 2010 yılında normal öğretim programına 441.399 taban puanı ile ve ikinci öğretim programına ise 409.985 taban puanı ile 65’er kontenjan üzerinden öğrenci kabul edilmiştir. 2011 yılı için normal öğretim programına 424.589 ve ikinci öğretim programına ise 397.411 taban puanları ile öğrenci kabul edilmiştir. EEMB’nde normal öğretim süresi İngilizce hazırlık hariç 8 yarıyıl (4 yıl) olup birinci ve ikinci öğretim olmak üzere ikili eğitim-öğretim sistemi uygulanmaktadır. Öğrencilerin temel ve meslek olmak üzere toplam 60 iş günü (12 hafta) staj yapmaları zorunludur. EEMB öğrencileri ve mezunları, elektrik ve elektronik mühendisliği ile ilgili alanlarda hizmet veren ulusal ve çok-uluslu şirket ve fabrikalarda, telefon şirketlerinde, internet hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda, bankaların bilişim bölümlerinde ve kamu sektöründe gerek araştırma-geliştirme gerekse üretim-pazarlama birimlerinde staj ve iş imkânları bulabilmektedirler. EEMB, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı, Telekomünikasyon Anabilim Dalı, Kontrol Anabilim Dalı, Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı, Elektronik Anabilim Dalı, Devre ve Sistemler Anabilim Dalı ve Elektrik Makineleri Anabilim Dalı olmak üzere toplam 7 anabilim dalından oluşmaktadır. EEMB, Bilgisayar ve Benzetim laboratuarı, Elektronik laboratuarı, Kontrol laboratuarı, Elektromekanik Enerji Dönüşüm Sistemleri ve Güç Elektroniği laboratuarı, Baskılı Devre Kartı (PCB) laboratuarı, Araştırma ve Geliştirme laboratuarı, Elektrik Tesis laboratuarı olmak üzere toplam 7 laboratuarı bünyesinde barındırmaktadır. EEMB'de lisans eğitimi dışında FBE çatısı altında yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir.


Amaçlar

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü’nün amacı; ulusal ve uluslar arası öğrencilere elektrik ve elektronik mühendisliğinin tüm alanlarında problem tanımlama, yorumlama, tasarım ve gerçekleme gibi aşamaları kapsayan mühendislik tasarımlarını gerçekleyebilme becerilerini kazandıracak ileri düzeyde eğitim imkânı sunmaktır. Ayrıca, başarılı bir yaşam için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini öğrencilere aşılamak bölümün diğer hedefleri arasındadır. Nihayetinde, günümüz ve gelecekteki teknolojik ihtiyaçlar için gerçekçi ve yenilikçi çözümler üreten, mühendislik problemlerinin çözümünde elektrik elektronik mühendisliğinin belirli alanlarında deneyimlerini kullanabilecek şekilde öğrencileri eğitmek bölümün eğitim felsefesini oluşturmaktadır.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. ABDULLAH TAHSİN TOLA+90 258 296 3196 attola@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR ÖNDER KARAKILINÇ+90 258 296 3213 okarakilinc@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi SERDAR TEZ+90 258 296 3145 stez@pau.edu.tr
© 2021 PAU