YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü teknoloji ile iç içe olan bir bölümdür. Dünyadaki gelişmiş bilgi-temelli ekonomilerin üniversitelerinde yönetim bilişim sistemleri ile ilgili çok sayıda bölümler vardır. Hatta bu tür bölümlerin varlığı, ülkelerin gelişmişliği ile ilgili bir gösterge olarak kabul görmektedir.


Amaçlar

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü lisans programının amacı işletmelerde bilişim sistemlerini geliştirecek düzeyde bilişim, karar verme tekniklerini kullanabilecek düzeyde karar bilimleri ve bu sistemleri yönetecek düzeyde işletmecilik bilgisine sahip lisans öğrencileri yetiştirilmek ve akademik altyapısını oluşturmaktır.


Programlar
219 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
220 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İ.Ö.)

İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. SELÇUK BURAK HAŞILOĞLU  hasiloglu@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi ÇETİN KALBURAN+90 258 296 2949 ckalburan@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi ÖMER GÜLEÇ  omer@pau.edu.tr