MATEMATİK BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

Matematik Bölümü, 6 Anabilim Dalından oluşmaktadır: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Geometri, Uygulamalı Matematik, Cebir ve Sayılar Teorisi, Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik, Topoloji. Bölümde 8 profesör,5 Doçent, 5 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Matematik Bölümünde birinci ve ikinci örgün eğitim olmak üzere dört yıllık ikili lisans eğitimi yapılmaktadır. Araştırmaya yönelik olarak yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Bölümdeki derslere ek olarak Matematik Bölümü Üniversitenin diğer bölümlerindeki Matematik derslerini yürütmektedir. Bölümümüz Erasmus programı kapsamında yurt dışındaki bazı üniversitelerle ikili anlaşmaları bulunmaktadır.


Amaçlar

Matematik Bölümü’nün temel amacı, her yönüyle Matematik’te iyi eğitilmiş mezunlar yetiştirmektir. Daha belirgin olarak, bölümün amaçları: i. Öğrencileri, seçtikleri Matematik alanında kendine güvenen biri olarak eğitmek. ii. Lisansüstü çalışmalar için yeterince donanımlı öğrenciler yetiştirmek. iii. Kendilerinden daha düşük eğitim seviyesindeki öğrencilere bilgilerini rahatlıkla aktarabilecek Matematikçiler yetiştirmek. iv. Çok az yardımla veya hiç yardım almadan problemlerin üstesinden gelmede kendine güveni geliştirme. v. Kamuda, endüstride ve ticarette kariyer için çok iyi eğitim altyapısına sahip öğrenciler yetiştirmek. vi. Bağımsız çalışabilecek Matematikçiler yetiştirmek. Nitelikli eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmaları ile uluslar arası standartları yakalamış, dünyanın gelişmiş üniversiteleri ile koordinasyonu sağlamış, kurumsallaşmış, vizyon sahibi saygın bir bölüm olmaktır.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. ALP ARSLAN KIRAÇ+90 258 296 3625 aakirac@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIProf. Dr. MUSTAFA AŞCI+90 258 296 3525 masci@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. MURAT BEŞENK+90 258 296 3617 mbesenk@pau.edu.tr
© 2021 PAU