FELSEFE BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

Felsefe Bölümü'nde kuramsal düşünme tanıtılmakta ve öğrencilerin kavramsal düşünme yetilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda insanlık tarihine yön veren filozofların fikirleri üzerinde durulmakta, binlerce yılda oluşan mantık, epistemoloji, bilim felsefesi, dil felsefesi, etik, estetik, siyaset felsefesi, sanat felsefesi ve hukuk felsefesi gibi felsefe disiplinleri ele alınmaktadır. Ayrıca felsefi düşüncenin tarihsel süreçteki değişim ve dönüşümü yanında, çağımızdaki durumu ve öne çıkan felsefe tartışmaları tanıtılmakta; yaşamla felsefe ilişkisini kurulmakta, öğrencilerin özgür ve eleştirel düşünme ve ifade yetilerinin geliştirilmesine yönelik müfredat ve ders düzeni uygulanmaktadır.


Amaçlar

İnsanlığın bilim ve bilgi mirasını, bu mirasın gelişim, değişim ve dönüşümlerini kavrayan, felsefe tarihi boyunca yapılan varlık, bilgi, bilim, etik ve estetik tartışmaları bilen, bunlar ışığında özgürce düşünebilen ve eleştirel bakabilen, sorunlara felsefi çözümler üretebilen, ülkesinin ve insanlığın düşünce hayatına katkıda bulunabilen, sorumluluk sahibi entelektüel bireyler yetiştirmektir.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. MİLAY KÖKTÜRK+90 258 296 3691 mkokturk@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi ALPER BİLGEHAN YARDIMCI+90 258 296 3577 alperyardimci@pau.edu.tr
© 2021 PAU