ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

1992 yılında üniversitenin kuruluşunda Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan bölümler arasında olmasına rağmen, Aralık 1997’de Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü olarak faaliyete geçmiştir. 8 Mayıs 2002 yılında Üniversitelerarası Kurul tarafından Arkeoloji Bölümü olarak ayrılmıştır. Bölümde; Prehistorya, Önasya ve Protohistorya, Klasik Arkeoloji olmak üzere 3 Anabilim Dalı vardır. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları açıktır. Öğrenim dili Türkçe'dir. Öğrenim süresi ise 4 yıldır.


Amaçlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer bakanlıklar bünyesindeki resmi birimlerde en iyi şekilde mesleğini yapacak uzman arkeologlar yetiştirmek. Gelecekte mesleki anlamda önemli başarılara ulaşabilecek genç bilim adamlarının yetişmesi için, mesleki ve bilimsel etiği kazandırmak, başta bölge arkeolojisi olmak üzere Türkiye arkeolojisinin gelişimine etkin katkılarda bulunmaktır. Mezun ettiği uzmanlarıyla kazı, araştırma ve restorasyon alanında kendini ülke ve dünya çapında kabul ettiren, yabancı uzmanların çalışmak için tercih edeceği ve üniversitenin vitrini olacak bölüm haline getirmek.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. CELAL ŞİMŞEK+90 258 296 3559 csimsek@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi UMAY OĞUZHANOĞLU AKAY+90 258 296 3748 uoguzhan@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. ALİ OZAN+90 258 296 3502 aliozan@pau.edu.tr
© 2021 PAU