TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

Lisans programı, 1994 yılında açılmıştır. Bölüm, Yeni Türk Dili, Eski Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Halk Bilimi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları anabilim dallarından oluşmaktadır. Üniversite kütüphanesi, bölüm kitaplığı, fakülte bilgisayar laboratuarları, toplantı salonları, sunum salonları, okuma salonu ve sınıfları ile normal ve ikinci öğretim düzeylerinde yeterli imkanlara sahiptir.


Amaçlar

Günlük yaşamın önemli araçlarından düşünsel ve duygusal oluşumların temel geliştirici ve göstericilerinden olan dil ve edebiyatı, bunlara bağlı olarak Türk dilini ve Türk edebiyatını yapısal ve işlevsel bakımlardan gerek eşzamanlı gerekse artzamanlı olarak yakından tanıyan, bunları incelemek ve araştırmak için gerekli çağdaş bilimsel yöntem ve tekniklerle ilgili temel bilgilerle donanmış kişiler yetiştirmektir. Akademik kadromuz: 6 Anabilim Dalında 6 Profesör, 4 Doçent, 2 Yardımcı Doçent 10 Araştırma Görevlisi.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. MUSTAFA ARSLAN+90 258 296 3652 marslan@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi SALİH MEHMET ARÇIN+90 258 296 3716 sarcin@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. MEHMET SURUR ÇELEPİ+90 258 296 3594 mcelepi@pau.edu.tr
© 2021 PAU