ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

Çocukluk ve gençlik çağları, kişiliğin temel özelliklerinin yapılandığı en önemli dönemdir. Çocuğun sosyalleşmesi, zihinsel ve ruhsal gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlayarak ileride mutlu ve başarılı bireyler olarak topluma kazandırılabilmesi için, erken eğitim çok önemli bir yer tutar. Kadının çalışma hayatında aktif rol alması çocuk eğitimine ve bu alanda hizmet veren eğitim kurumlarına olan talebi artırmıştır. Bu nedenle;konusunda yeterli bilgiye sahip bireyler yetiştirmek büyük zorunluluktur. Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, çocukların sağlıklı bir ortamda yaşayabilmelerinde eğitime ve danışmanlığa duyulan ihtiyacı karşılamak amacı ile kurulmuştur.


Amaçlar

Çocuğun kendi kapasitesinin farkına varabilmesi ve bunu kullanabilmesi, bunun yanı sıra fiziksel becerisinin, motivasyonunun ve yaratıcılığının geliştirilmesi amacıyla, çocuğa verilen eğitim ile ilgili hizmetlerin önemi yadsınamaz derecede büyüktür. Çocukluk ve gençlik çağları, kişiliğin temel özelliklerinin yapılandığı en önemli dönem olması nedeniyle, eğitim sırasında, çocukların tüm gelişim dönemlerinde duyacakları ihtiyaçların sağlıklı bir şekilde karşılanması gerekmektedir. Ayrıca çocukları yetiştiren ebeveynlerin, çocukların yaşadıkları her dönemindeki sorunlarını aşabilmeleri için ışık tutulması diğer önemli bir alt boyuttur. Bu nedenle çocukluk ve gençlik dönemindeki eğitim ile çocukların gelişiminin kendi koşullarında olabilecek en yüksek düzeye ulaştırmak ve güçlendirmek amaçlanmaktadır.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. ÖZLEM KÖRÜKÇÜ  okorukcu@pau.edu.tr
© 2023 PAU