TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

Kendi alanı ile ilgili tıbbi hizmet verebilecek tenik donanıma sahip sağlık çalışanları yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür. Anestezi, Diyaliz, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programlarını kapsamaktadır.


Amaçlar

Konusuyla ilgili bilgi ve ilkeleri benimsemiş, evrensel bilim ve eğitimi temel alan, bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, sağlık sektöründe görev alabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIDoç. Dr. PINAR İLİ  pili@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIÖğr. Gör. HATİCE GENCER ALSANCAK  hgencer@pau.edu.tr
© 2023 PAU