YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

Yönetim ve organizasyon bölümü bünyesinde,işletme ve lojistik programları yer almaktadır.İşletme programı,kamu ve Özel sektöre yönetici ve eleman yetiştirmek amacıyla öğretim yapan bir bölümdür. Bu Bölümde öğrenciler, temel İşletmecilik yanında Yönetim Organizasyon, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Muhasebe-Finansman ve Sayısal Yöntemler alanlarında yoğunlaşabilmektedirler. Bölüm mezunları, kamu ve özel sektör kuruluşlarının çeşitli departmanlarında meslek elemanları ve yönetici olarak çalışma imkânına sahiptirler.


Amaçlar

Alanı ile ilgili teorileri özümsemiş, sektörün ihtiyaç duyduğu yeni yeterliliklere sahip, küresel rekabet içinde sektördeki yeniliklere ayak uydurabilen ve değişen tüketici davranışlarını öngören ve değişimi yönetebilen rekabet şartlarında; rakip. müşteri ve sektörün taleplerine karşılık verebilecek vizyona ve yönetim bilgisine sahip elemanlar yetiştirmektir.


Programlar
389 İŞLETME YÖNETİMİ
390 İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.)
399 LOJİSTİK
400 LOJİSTİK (İ.Ö.)

İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIDoç. Dr. KENAN KARAGÜL  kkaragul@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIÖğr. Gör. SELDA EMLEK  semlek@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIÖğr. Gör. MUSTAFA ONUR KAÇAROĞLU  onurkacaroglu@pau.edu.tr