SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU

Genel Bilgiler

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 18/04/2002 tarihli ve 10656 sayılı yazısı üzerine, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30'uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 25/04/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır. SBTYO'da Beden Eğitimi ve Öğretmenliğ, Antrenörlük, Rektreasyon ve Spor Yöneticliği olmak üzere 4 bölüm bulunmaktadır. Okul internet sitesi adresi; http://sbt.pau.edu.tr


Amaçlar

Spor Bilimleri alanında evresel değerler ışığında Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, insan haklarına saygılı, bilim ve teknolojiden yararlanarak, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir spor eğitimi vererek, spor kültürünü yerleştirmeyi, sporu yaygınlaştırmayı ve sevdirmeyi hedeflemiş bireyler yetiştirmek, bu bilim dallarının akademik ve sosyal hayattaki öneminin kavratılmasına ve ülkemizde bu alandaki eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamak, bilgili ve tecrübeli, araştırmacı bireyler yetiştirmek ve yetişmiş eleman gereksinimi konusunda farkındalık yaratmak, spor dallarını performans, sağlık ve yöneticilik boyutuyla geliştirmek ve bu gelişmeleri sporcu (paydaşlar) ve toplum yararına sunmak, temel alanlarda toplumsal, ticari, tedaviye yardımcı veya kolektif uygulama ortamlarını artırarak ve geliştirerek istihdam yaratmaktır. Spor Bilimleri alanında yetiştirdiği elemanlar ve yaptığı ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalarla, spor biliminin gelişimine katkıda bulunmak, fiziksel yönden aktif ve sağlıklı bir toplum yaratmaya öncülük eden bir kurum olmaktır.


Bölümler/Anabilim Dalları
GoreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Prof. Dr. YUNUS ARSLAN  yarslan@pau.edu.tr
© 2021 PAU