HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU

Genel Bilgiler

Kurumumuz yüksekokul yönetimi bir müdür ve iki müdür yardımcısı ile yüksekokul sekreteri tarafından idare edilmektedir. Bünyesinde, iş alanına yönelik, kendi kategorisinde ilkleri içinde barındıran (bankacılık, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, pazarlama, halkla ilişkiler gibi) on ayrı programı ile eğitim hizmetine devam etmektedir. Yüksekokulumuz 7583m2 kapalı alan ve 24 derslik, 2 bilgisayar laboratuarı, 4 çok amaçlı salon, 1 kütüphane, 25 öğretim elemanı ve ofisinden oluşmaktadır.


Amaçlar

Yeni ekonomik bilginin önemli bir üreticisi ve katkı sağlayıcısı olmayı gururla paylaşan mensuplar aracılığıyla ulusal ve uluslar arası platformda tanınmaya dönük gayretleri sürekli kılarak öncü araştırma ve öğretim kurumu olmak ve grup çalışmasına yatkın, sosyal becerileri gelişmiş, bilgiye ulaşabilen onu kullanabilen ve bilgiyi üretebilen endüstri, sanayi ve hizmet sektörlerinin rekabet gücünü arttıracak ara kademe insan gücünü yetiştirmektir. Bilgi üretim ve kullanım becerileri gibi birçok alanda üstünlükler ortaya koyarak ve bilimsel faaliyetlere önem vererek, sanayi ve ticaret alanları ile uyum içerisinde olan ve sektörün ihtiyaçlarını gideren bilgili ve becerili iş gücü oluşturmaktır. Hızla büyüyerek bulunduğu bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınmasına da destek sağlamayı hedeflemektedir.


Bölümler/Ana Bilim Dalları
GoreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Prof. Dr. HÜLYA KABAKÇI KARADENİZ+90 258 8115070 109 hulyak@pau.edu.tr
YÜKSEKOKUL MÜDÜR YRD. Öğr. Gör. MUSTAFA ONUR KAÇAROĞLU  onurkacaroglu@pau.edu.tr
YÜKSEKOKUL MÜDÜR YRD. Öğr. Gör. AYTEKİN ÇERMİK  acermik@pau.edu.tr
© 2023 PAU