2273 SPOR YÖNETİMİ

GENEL BİLGİLER
Spor Yönetimi Yüksek Lisans Programı Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 2017-2018 güz döneminde öğrenci alımına başlamıştır

Amaçlar
Sporu bilimsel temellerde, küresel spor yönetimi ve evrensel nitelikte araştırmacı, paylaşımcı, katılımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir Spor Yönetimi eğitimi vermek. Spor işletmesi, ekonomisi ve yönetimi kavramlarını profesyonel ve amatör spora uygulayabilen, spor endüstrisi içerisinde çağdaş gelişmeleri takip eden, olimpik ve etik değerlere sadık elemanlar yetiştirmektir. Vizyonumuz, olimpizm ruhuna sahip, bilimselliği ve etik değerleri sporun her alanında uygulayan, aktif, yaratıcı, yenilikçi, eleştirebilen, özgür ve bilimsel düşünen, insan haklarına saygılı, yönetsel olarak birlikte çalışma ve paylaşma yeteneklerini geliştiren, çağdaşlık kriterlerine ve değişen dünya şartlarına uyum sağlayan spor yöneticileri yetiştirmek, verdiğimiz tüm hizmetlerde Türkiye'de en iyisi olmaya devam ederek dünyada örnek bir bölüm olmaktır.


Kabul Koşulları
Sosyal Bilimler Enstitüsü temel kriterleri doğrultusunda ALES ve Yabancı dil puanlarının yanında alan dışı bölümlerden gelenler için bilimsel tamamlama istenmektedir.

Mezuniyet Koşulları
Anabilim Dalı ders alma kredi koşulları ve bitirme tezini başarı ile tamamlayan öğrenciler mezun olur.

İstihdam Olanakları
Türkiye ve dünyanın diğer ülkelerinde üniversiteler, spor kulüpleri ve devlet yapısı içerinde memur/uzman olarak iş olanakları vardır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Spor Yönetimi alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Anabilim Dalı ders alma kredi koşulları ve bitirme tezini başarı ile tamamlayan öğrenciler mezun olur.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIDoç. Dr. UĞUR SÖNMEZOĞLU+90 258 296 1442 usonmezoglu@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma becerisi kazanır
2İşletme, Ekonomi, Hukuk, Matematik ve Sosyal Bilimlerdeki spor ile ilgili diğer alanları Spor Yöneticiliği ile ilişkilendirir.
3Yöneticide bulunması gereken kavramsal becerilere sahip olur.
4Spor Yöneticiliği alanındaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisini kazanır.
5Spor organizasyonları ve spor tesislerinin işletme ve koordine etme becerilerine sahip olur.
6Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma, yaratıcılık ve girişimcilik becerisi kazanır
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SYO 501 SPOR YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 3+0 7,5 Zorunlu
SYO 503 SPOR PAZARLAMASI VE SPONSORLUK 3+0 7,5 Zorunlu
SYO 505 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK 3+0 7,5 Zorunlu
- Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SYO 507 SPORDA KURUMSAL YÖNETİM 3+07,5Seçmeli
SYO 509 SPOR EKONOMİSİ VE FİNANSMANI 3+07,5Seçmeli
SYO 511 SPOR ORGANİZASYONU VE İŞLETMECİLİĞİ 3+07,5Seçmeli
SYO 513 SPORDA YÖNETİMSEL LİDERLİK 3+07,5Seçmeli
SYO 515 SPOR VE REKREASYON PLANLAMASI VE ORGANİZASYONU 3+07,5Seçmeli
SYO 517 SPORDA İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 3+07,5Seçmeli
SYO 519 SPORDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SYO 502 SEMİNER 3+0 7,5 Zorunlu
SYO 504 ULUSLARARASI SPOR ÖRGÜTLERİ VE OLİMPİZM 3+0 7,5 Zorunlu
SYO 506 SPORDA YÖNETİM PSİKOLOJİSİ 3+0 7,5 Zorunlu
- Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SYO 508 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
SYO 510 ETKİNLİK YÖNETİMİ VE GÖNÜLLÜLÜK 3+07,5Seçmeli
SYO 512 SPORDA UYGULAMALI İSTATİSTİK 3+07,5Seçmeli
SYO 514 SPOR VE İŞ HUKUKU 3+07,5Seçmeli
SYO 516 SPORDA ÇATIŞMA VE STRES YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
SYO 518 SPOR YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR 3+07,5Seçmeli
SYO 520 SPORDA SOSYAL PAZARLAMA 3+07,5Seçmeli
SYO 522 MEDYA VE SPOR 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SYO 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
SYO 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SYO 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
SYO 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİKZ      
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ      
SEMİNERZ      
SPOR PAZARLAMASI VE SPONSORLUKZ      
SPOR YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARZ      
SPORDA YÖNETİM PSİKOLOJİSİZ      
ULUSLARARASI SPOR ÖRGÜTLERİ VE OLİMPİZMZ      
UZMANLIK ALAN DERSİZ      
YÜKSEK LİSANS TEZİZ      
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ETKİNLİK YÖNETİMİ VE GÖNÜLLÜLÜKS      
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİS      
MEDYA VE SPORS      
SPOR EKONOMİSİ VE FİNANSMANIS      
SPOR ORGANİZASYONU VE İŞLETMECİLİĞİS      
SPOR VE İŞ HUKUKU S      
SPOR VE REKREASYON PLANLAMASI VE ORGANİZASYONUS      
SPOR YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULARS      
SPORDA ÇATIŞMA VE STRES YÖNETİMİS      
SPORDA İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİMS      
SPORDA KURUMSAL YÖNETİMS      
SPORDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞS      
SPORDA SOSYAL PAZARLAMAS      
SPORDA UYGULAMALI İSTATİSTİK S      
SPORDA YÖNETİMSEL LİDERLİKS      
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU