DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
YTE 526EDEBİYAT SANATI VE BİLİMİ II3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Edebiyat sanatı ve alt türlerinin mahiyeti ve nitelikleri kavrama; bu sanat eserleri üzerine yapılacak olan araştırma-inceleme çalışmalarının metotlarını tanıma; uygulamaya dair becerileri geliştirme.
Ders İçeriği Bu derste edebiyatın sanatının mahiyeti, nitelikleri, işlevleri, türleri ile edebiyat biliminin tarihi, sahası, amaçları, belli başlı problem alanları, kaynakları, metotları ve alt dallarının tanıtılması amaçlanmaktadır
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1“Edebiyat”, “sanat” ve “bilim” kavramlarının anlamları ve kapsamlarını bilme
2Farklı metinlerde edebî eserin mahiyeti ve niteliklerini ayırt edebilme
3Farklı metinlerde edebî eserin dil niteliklerini analiz edebilme
4Edebiyat biliminin tarihi ve gelişim evrelerini idrak edebilme
5Edebiyat biliminin alt dalları arasındaki ortaklık ve farklılıkları kavrayabilme
6Farklı eleştiri tarzlarında edebî eser çözümleyebilme
7Edebiyat sanatı ve bilimi alanında belli bir teorik birikim ve bakış sahibi olma
8Edebiyat sanatı üzerine objektif bir yaklaşımla fikir ve kanaat beyan edebilme

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
ÖK 00155544454 44
ÖK 00244445 55454
ÖK 003555454 5555
ÖK 00444444455555
ÖK 00555555444444
ÖK 00644444555555
ÖK 00744443555555
ÖK 00844444555555
Ara Toplam3535353334313438333837
Katkı44444445455

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)31339
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)41352
Ödevler31339
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11313
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11313
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2011-2012 Bahar1İSMAİL ÇETİŞLİ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  YTE 526 Dersin Adı:  EDEBİYAT SANATI VE BİLİMİ II
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2011-2012 Bahar
Öğretim Elemanı :  E-Posta :  İç Hat: 
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Edebiyat sanatı ve alt türlerinin mahiyeti ve nitelikleri kavrama; bu sanat eserleri üzerine yapılacak olan araştırma-inceleme çalışmalarının metotlarını tanıma; uygulamaya dair becerileri geliştirme.
İçerik : Bu derste edebiyatın sanatının mahiyeti, nitelikleri, işlevleri, türleri ile edebiyat biliminin tarihi, sahası, amaçları, belli başlı problem alanları, kaynakları, metotları ve alt dallarının tanıtılması amaçlanmaktadır
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Sanat, sanatkâr ve edebiyat kavramlarının anlamı
2 Edebiyat sanatının mahiyeti ve nitelikleri
3 Edebiyat eserinin temel unsurları
4 Edebiyat eserinde dil ve nitelikleri
5 Edebî dilin çeşitli görünümleri
6 Edebiyat eserinde muhteva ve yapınin nitelikleri
7 Edebiyatın işlevleri
8 Edebiyat-kültür ilişkisi
9 Edebiyat bilimi kavramının anlamı
10 Edebiyat biliminin sahası ve alt dalları
11 Edebiyat teorisi, tarihi ve tenkidi
12 Edebiyat sosyolojisi, eğitimi
13 Karşılaştırmalı edebiyat
14 Edebiyat biliminde belli başlı metotlar
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
İnci Enginün, Mukayeseli Edebiyat, Dergah Yay., İst.Türkçe
R.Wellek-A.Warren, Edebiyat Teorisi, (Çev. Ö.F.Huyugüzel), Akçağ Yay.,Türkçe
İ.Çetişli, Edebiat Sanaı ve Bilimi, Akçağ YayınlarıTürkçe
G. Pospelov, Edebiyat Bilimi, (Çev.Y.Onay), Evrensel Basım,İst.Türkçe
Mehmet Ünal, En Uzun Asrın Hikayesi, Akçağ Yay. Ank.,Türkçe
R. Escarpit, Edebiyat Sosyolojisi, (Çev. A.Yazıvı), Remzi Kitabevi, İst.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU