DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OTI 198EKOLOJİ2 + 04. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Ekolojinin kavram ve kuramlarının ( habitat, vb.) öğretimi amaçlanmaktadır sürdürülebilir tarım ekolojisi doğal ekosistemlerin korunmasını sağlamak için agroeco sistemleri, çevresel faktörler arasındaki farklılıklar (iklim, edafik faktörler, biyolojik ve topoğrafik faktörler) ortaya çıkarmak için öğretimi
Ders İçeriği Ekolojinin tanımı Ekolojinin Tarihsel Gelişimi Ekoloji ve bölümleri konusu Diğer Bilim dalları ile Ekoloji ilişkisi Ekolojinin temel kavramları, Canlı toplulukları ile ilgili kavramlar Sistem ve ekosistem Ekolojik İlişkiler Dünya nüfus dinamikleri ve besin dengesi Ekosistem kavramı Ekosistemin Öğeleri Canlı Öğeler Cansız Öğeler (Unsurlar Fiziksel, Kimyasal Elementler) Ekosistemlerin İşlevsel Özellikleri Büyük ekosistemlerin sınıflandırılması ve dağıtım ekosistemler Karasal ekosistemler (tundra, dağlar, ormanlar, bozkırlar ve savanlar, çöller) Tatlısu ekosistemleri (Göl ekosistemleri, Akarsu, durgun sular) Büyük ekosistemlerin sınıflandırılması ve dağıtım ekosistemler Deniz ekosistemleri (pelajik ve bentik bölge) Bitki ve hayvan kültür formlarının, doğal ve tarımsal ekosistemlerin evrimi ortaya çıkışı Bitki ve hayvanların orijin bölgeleri Çevresel faktörler
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Bu ders aşamasını tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgileri kazanmış olacaktır; Türkiye tarım bölgeleri, toprak, nüfus yapısını değerlendirmek için yeteneği , Bitki yetiştirme, üretim faktörleri (ışık, sıcaklık, yağış gibi ekolojik faktörler, nem, toprak ve canlı faktörlerin) öğrenme etkinliğini değerlendiryi Ekolojinin temel ilkeleri öğrenme, ülkemizin insanları çevre kirliliği azaltarak tarım, çevre ve sürdürülebilir kalkınma modellerinin bir model olma becerisine sahip olur..

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 012         
Ara Toplam2         
Katkı2000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)122
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)166
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Bahar1GURBET ÇELİK TURGUT

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OTI 198 Dersin Adı:  EKOLOJİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GURBET ÇELİK TURGUT E-Posta :  gurbetc@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri UBYO A0021,
Amaç : Ekolojinin kavram ve kuramlarının ( habitat, vb.) öğretimi amaçlanmaktadır sürdürülebilir tarım ekolojisi doğal ekosistemlerin korunmasını sağlamak için agroeco sistemleri, çevresel faktörler arasındaki farklılıklar (iklim, edafik faktörler, biyolojik ve topoğrafik faktörler) ortaya çıkarmak için öğretimi
İçerik : Ekolojinin tanımı Ekolojinin Tarihsel Gelişimi Ekoloji ve bölümleri konusu Diğer Bilim dalları ile Ekoloji ilişkisi Ekolojinin temel kavramları, Canlı toplulukları ile ilgili kavramlar Sistem ve ekosistem Ekolojik İlişkiler Dünya nüfus dinamikleri ve besin dengesi Ekosistem kavramı Ekosistemin Öğeleri Canlı Öğeler Cansız Öğeler (Unsurlar Fiziksel, Kimyasal Elementler) Ekosistemlerin İşlevsel Özellikleri Büyük ekosistemlerin sınıflandırılması ve dağıtım ekosistemler Karasal ekosistemler (tundra, dağlar, ormanlar, bozkırlar ve savanlar, çöller) Tatlısu ekosistemleri (Göl ekosistemleri, Akarsu, durgun sular) Büyük ekosistemlerin sınıflandırılması ve dağıtım ekosistemler Deniz ekosistemleri (pelajik ve bentik bölge) Bitki ve hayvan kültür formlarının, doğal ve tarımsal ekosistemlerin evrimi ortaya çıkışı Bitki ve hayvanların orijin bölgeleri Çevresel faktörler
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 EKOLOJİNİN TARİHÇESİ, KAVRAMLAR VE EKOSİSTEM COĞRAFYASI
2 EKOLOJİK MEKÂN BİRİMLERİ
3 EKOSİSTEMLERDE ENERJİ AKIŞI
4 EKOSİSTEMLERDE TÜRLER ARASI İLİŞKİLER
5 ORGANİZMALARIN DAĞILIŞLARI, DAĞILIŞI BELİRLEYEN FAKTÖRLER,
6 KLİMAKS VE SÜKSESYON
7 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
8 YERYÜZÜNÜN ZOOCOĞRAFYA BÖLGELERİ
9 YERYÜZÜNÜN BÜYÜK EKOSİSTEMLER
10 ALÇAK ENLEMLERDEKİ EKOSİSTEMLER
11 AKDENİZ EKOSİSTEMLERİ, ILIMAN KUŞAK ORMAN EKOSİSTEMLERİ, STEP EKOSİSTEMLERİ
12 YÜKSEK ENLEMLER
13 DENİZ, KIYI VE DİĞER AKVATİK EKOSİSTEMLER
14 KÜRESEL ISINMA VE EKOSİSTEMLER
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU